content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

doradztwo podatkowe
Praca

Kiedy skorzystać z doradztwa podatkowego?

Doradztwo podatkowe stanowi usługę skierowaną do prywatnych osób oraz przedsiębiorców. Firmy bardzo często decydują się na zatrudnienie specjalisty, by móc bez obaw rozwijać swój biznes na polskim oraz międzynarodowym rynku. Warto wiedzieć, jakie usługi realizowane są w ramach profesjonalnego doradztwa.

Audyt

Usługa polega na wewnętrznej analizie wykonywanych rozliczeń pod względem ich zgodności z obowiązującym prawem. Audyt może być przeprowadzany przez specjalistę danego przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny. W jego trakcie analizowana jest źródłowa dokumentacja oraz procedury stosowane przez podatnika. Audyt pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wskazanie działań, mogących wyeliminować ewentualne błędy. Analizie poddawane są m.in. umowy handlowe, faktury, rachunki, ewidencje, rejestry oraz deklaracje podatkowe. Audyt przeprowadzany jest na bazie dokumentacji, potwierdzającej wszystkie zdarzenia, z wykorzystaniem narzędzi, odnoszących się do przedmiotu badania. Dzięki rzetelnej analizie można uniknąć kar finansowych, wynikających z zaniechań skarbowo-podatkowych. Audyt pozwala również na opracowanie strategii, zabezpieczającej przedsiębiorstwo przed ponownymi zaniedbaniami z tego samego sektora. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie internetowej https://www.crowe.com/pl/services/doradztwo-podatkowe/audyt-podatkowy.

Ulga badawczo-rozwojowa

Działania B+R obejmują pozyskiwanie nieopatentowanych informacji praktycznych, dotyczących produktów lub technologii, oraz prowadzenie teoretycznych analiz, czy też doświadczeń, techniczne stosowanie procesów, a także uzyskiwanie praw własności intelektualnej odnośnie wyników pracy. Na zabiegi te można otrzymać ulgę, stanowiącą finansową formę wsparcia. Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z pomocy, powinni wyodrębnić koszty działań B+R w swojej ewidencji rachunkowej. Zalicza się do nich m.in. wynagrodzenia za pracę oraz składki ZUS, koszty związane z pozyskaniem surowców, pieniądze wydane na zakup specjalistycznego sprzętu itd. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.crowe.com/pl/insights/ulga-b-r-wysokosc-dopuszczalnych-odliczen.

Doradztwo podatkowe stanowi usługę, z której warto skorzystać, by uniknąć ewentualnych kar finansowych. Chcąc uzyskać najbardziej optymalne wsparcie, należy wziąć pod uwagę opinie innych klientów na temat oferowanych przez danego specjalistę rozwiązań.