content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

kodeks pracy
Praca

Rekrutacja a kodeks pracy – o co może zapytać rekruter?

Rekrutacja stanowi element działań w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to sformalizowany proces naboru osób do przedsiębiorstwa lub organizacji. Rekrutacja polega na zachęceniu dużej liczby ludzi do złożenia swojej kandydatury na określone stanowisku pracy. Warto wiedzieć, o co może zapytać osoba, przeprowadzająca selekcję aplikujących.

Rodzaje rozmów rekrutacyjnych

W obrębie rekrutacji należy wyróżnić wywiad kompetencyjny, mający na celu zweryfikowanie przez osobę zatrudniającą predyspozycji i kwalifikacji kandydata, przejawiających się w sytuacjach, z którymi musiał zmierzyć się w pracy. Selekcjonujący formułuje pytania, dotyczące zawodowych kompetencji wymaganych na konkretnym stanowisku. Kandydat przedstawia rekrutującemu komplikacje, z którymi zmagał się on w trakcie swojej kariery i opisuje zaproponowane rozwiązania. Kolejnym rodzajem rozmowy jest studium przypadku. Kandydatowi przedstawia się hipotetyczny problem w pracy, który ma rozwiązać. Pytania nie zawsze odnoszą się do kompetencji wymaganych na określonym stanowisku. Rekrutujący może bowiem sprawdzić jak osoba aplikująca radzi sobie w trudnych sytuacjach. Od kandydata oczekuje się m.in. zaproponowania rozwiązań problemu w logiczny sposób. Ostatni rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej stanowi wywiad behawioralny. W trakcie jego przeprowadzania rekruter zadaje pytania, odnoszące się do realnych sytuacji z życia aplikującego. Wywiad behawioralny ma na celu określenie zachowania kandydata w przypadku konkretnych zdarzeń, mogących pojawić się na stanowisku. W tego typu rozmowie nie chodzi zatem o uzyskanie informacji, dotyczących zawodowych kompetencji aplikującego.

Przykładowe pytania

W trakcie rekrutacji zatrudniający może odnieść się do osobowości i motywacji kandydata. Przykładowe pytania, dotyczące tych kwestii, stanowią:

  1. Jakie są Pana mocne strony?
  2. Jak postrzega Pan swojego poprzedniego szefa?
  3. Czy ma Pan jakieś słabości?

Rekruter może również chcieć uzyskać informacje na temat umiejętności i zdolności aplikującego. Formułowane wówczas pytania stanowią:

  1. Jak pracuje Pan w przypadku presji czasu?
  2. W jaki sposób radzi Pan sobie z krytyką?
  3. Które decyzje jest Panu trudno podejmować?

Rekruter chciałby również poznać aspiracje zawodowe kandydata. W tym celu osoba zatrudniająca zadaje następujące pytania:

  1. Czy chciałby Pan objąć kierownicze stanowisku?
  2. Do czego chciałby Pan dążyć w swojej pracy?

Istotną kwestią poruszaną w trakcie rozmowy są studia i osiągnięcia. Pytanie, odnoszące się do tych zagadnień, mogą być następujące:

  1. Jakie porażki odniósł Pan w trakcie swojej edukacji?
  2. Czy zdobył Pan jakieś nagrody lub wyróżnienia?

Warto pamiętać, że kwestie poruszane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie zawsze są łatwe. Trudne pytania formułuje się w celu ocenienia sposobu radzenia sobie kandydata w sytuacjach krępujących. Dotyczą one zazwyczaj słabych stron aplikującego. Rekruter może m.in. zapytać o relacje z poprzednim pracodawcą lub wady kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjne ma na celu określenie kompetencji i predyspozycji danej osoby, ubiegającej się o konkretne stanowisku. Jeśli rekruter w trakcie wywiadu zada niestosowne pytania, a brak odpowiedzi potraktuje jako argument do odrzucenia aplikacji, można zwrócić się o pomoc do specjalisty prawa pracy. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy.