content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

zdolność kredytowa w 2022
Finanse

Jak zmieniła się zdolność kredytowa w 2022?

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Niestety 2022 rok, choć dopiero się zaczął, już pokazuje, że na rynku kredytów nie będzie łatwo. Przy rosnącej inflacji i podnoszeniu stóp procentowych, kredyty stały się tak drogie, że mało kto może sobie na nie pozwolić. Jak zmieniła się zdolność kredytowa w 2022 roku?

Czym jest zdolność kredytowa?

Na to, czy otrzyma się kredyt i w jakiej wysokości, wpływa właśnie zdolność kredytowa. To wskaźnik, który pokazuje, czy osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny ma możliwość spłaty potencjalnego zobowiązania. Zdolność wylicza się nie tylko na daną kwotę, ale wraz z odsetkami i innymi opłatami. Warto wiedzieć wszystko na jej temat, żeby się odpowiednio przygotować. Dużo szczegółowych informacji na temat zdolności kredytowej można przeczytać na https://halokredyty.pl/kategoria/zdolnosc-kredytowa/, dzięki czemu poznając najważniejsze kryteria, można sprawdzić, w jaki sposób banki ją oceniają. To pozwala zwiększyć swoje szanse na przyznanie kredytu w kwocie, jaka jest potrzebna na zakup wymarzonej nieruchomości. Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu zdolności?

Co wpływa na zdolność kredytową?

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bank musi ocenić, na ile kredytobiorca będzie w stanie spłacić kredyt. Aby to oszacować, konieczne jest przeanalizowanie, jak wygląda sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy. Dla banku jest ważne, czy już ma się zobowiązania i w jakiej wysokości. Właśnie dlatego dokładnie sprawdzana jest historia kredytowa wnioskodawcy.

Co więcej, przy wyliczaniu zdolności bierze się pod uwagę takie informacje jak wiek, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód i zajmowane stanowisko, staż pracy, status mieszkaniowy i majątkowy, a także ilość osób do utrzymania w gospodarstwie domowym.

Ogromne znaczenie przy wyliczaniu zdolności kredytowej mają dochody i miesięczne koszty utrzymania. Bank musi sprawdzić, jaki jest bilans pomiędzy przychodami a wydatkami. Jeśli jest nadwyżka – musi ona wystarczać na pokrycie zobowiązania, o jakie się wnioskuje. Niestety dzisiaj, w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju i z drastycznym wzrostem wysokości rat kredytów, zwłaszcza hipotecznych, wiele osób ma trudności ze spłatą kredytu, ci, którzy dopiero chcieli o niego wnioskować, stracili możliwość zaciągnięcia zobowiązania.

Zdolność kredytowa w 2022 roku

Niestety w 2022 roku, w związku z rosnącym oprocentowaniem, ale i wdrażaniem przez banki konserwatywnych zaleceń nadzoru dotyczących zasad oceny finansowej wydolności klientów, będzie jeszcze trudniej otrzymać pozytywną decyzję od banku, wnioskując o kredyt hipoteczny. Stają się one coraz droższe, pomimo promocji w bankach. W 2022 roku, aby zaciągnąć zobowiązanie, klienci muszą wykazać wyższe dochody miesięczne lub większy wkład własny. Inaczej nie będą w stanie otrzymać kwoty wystarczającej na zakup nieruchomości, bowiem ich cena też wciąż rośnie. Co gorsze, zapowiadane się kolejne podwyżki stóp procentowych. One spowodują wyższą ratę odsetkową, a więc i negatywnie wpłyną na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Artykuł sponsorowany