content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

tożsamość a wizerunek marki
Marketing Praca

Tożsamość a wizerunek marki, czyli dwa niezwykle ważne czynniki w budowaniu biznesu

To, czy dany biznes jest udany, zależy od wielu czynników, a każde najmniejsze potknięcie potrafi cofnąć go o kilka kroków poprzez utratę zaufania klientów, którzy natychmiast zauważają brak spójności wewnątrz danego przedsięwzięcia. Jednym z zagadnień, którym powinno się szczególnie zainteresować, rozwijając biznes, jest tożsamość a wizerunek marki.

Wizerunek marki, czyli co myślą o firmie inni

Wizerunek marki to element, o którego spójność trzeba zadbać w szczególności, gdyż najmniejsze niespójności i niezdecydowanie są natychmiast wychwytywane przez pożądane grupy docelowe, a także przez konkurencję i licznych wrogów danego biznesu.

Wizerunek marki jest jej obrazem, który budują w głowie szersze grupy i powstaje on na podstawie wszelkich aktywności danej firmy. Budowany on jest nie tylko w oparciu o jej portfolio, ale także o to, czym się ona szczyci, co wspiera i od czego się odcina.

Na wizerunek firmy bardzo negatywny wpływ mają między innymi wszelkiego rodzaju afery, czy wypłynięcie na światło dzienne różnych nagrań i faktów, które świadczą o tym, że jej liderzy posiadają lub pochwalają zupełnie inne poglądy i postawy niż te, które deklarują jako sobie bliskie podczas uprawiania content marketingu. Dlatego tak bardzo biznesie ceniona jest autentyczność i nie zaleca się działania wbrew sobie. Czasami lepiej jest nie używać wzniosłych haseł, których wartość szybko się obali, postępując wbrew nim.

Czym tożsamość różni się od wizerunku?

Dla wielu osób rozróżnienie pomiędzy wizerunkiem marki a jej tożsamością nie są oczywiste, jednak są to zasadniczo dwie różne rzeczy. W marketingu rozumie się tez tożsamość zupełnie inaczej niż w przypadku nauk społecznych.

Tutaj tożsamość oznacza rozmaite elementy, głównie wizualne, chociaż nie tylko, które mają być charakterystyczne dla danej formy i należeć może do nich między innymi wystrój firmy, wygląd jej biur, ubiór pracowników, ale także to, czego nie widać, czyli jej kultura organizacyjna, podejście do klienta, doświadczenia klientów w kontaktach z daną marką itp.

Pomiędzy elementami, jaką jest tożsamość a wizerunek marki, istnieje więc spora różnica, gdyż wizerunek często powstaje w sposób niezależny od tego, czego oczekiwałaby dana forma lub marka, gdyż budowany jest on w umyśle społeczeństwa – zarówno tej jego części, która jest klientami firmy, jak i tej, której jest ona obojętna lub dla niej niewygodna.

Tożsamość za to kształtowana jest we wnętrzu formy w sposób świadomy, a każda osoba z nią związana jest zmuszona przystosować się do niej, a nawet drobne zmiany w tej materii mogą wpłynąć negatywnie też na wizerunek. Chociaż tożsamość i wizerunek należą do różnych sfer, w których funkcjonuje dana marka, są one ze sobą połączone, a zmiana w jednym obszarze często wiąże się ze zmianami w drugim, dlatego też wszelkie innowacje i strategie powinny być wprowadzane w sposób rozważny, będąc poprzedzonymi rozmaitymi badaniami marketingowymi i rynkowymi, aby nie okazało się, że to, co miało uczynić formę lepszą, zadziałało na jej niekorzyść.

Sprawdź też: Antyplagiat – ile procent dyskwalifikuje naszą prace?