content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

antyplagiat ile procent
Edukacja Praca

Antyplagiat – Ile procent dyskwalifikuje naszą prace?

Każdy student, kończąc uczelnie, musi napisać w końcu swoją pracę dyplomową. Jednak zanim zostanie ona zatwierdzona do obrony, konieczne jest jej przebadanie przez tak zwany Jednolity System Antyplagiatowy. W związku z tym dyplomant jest zobowiązany dostarczyć Promotorowi właściwie przygotowane pliki. Z kolei promotor, bądź inny wyznaczony do tego pracownik administracyjny danej uczelni, tworzy nowe badanie w systemie i wówczas wysyła pliki do zbadania pod kątem możliwości popełnienia plagiatu. Ile może być plagiatu w pracy licencjackiej? Tego dowiesz się z artykułu! Po zakończonej weryfikacji Promotor otrzymuje raport do analizy. Wówczas praca dyplomowa albo zostaje dopuszczona do obrony lub zwrócona studentowi.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Czym jest antyplagiat?
  • JSA antyplagiat – co potrafi wykryć system JSA?
  • Antyplagiat ile procent dyskwalifikuje naszą prace?
  • Ile procent plagiatu jest dopuszczalne?
  • Co jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu?

Czym jest antyplagiat?

Antyplagiat to system informatyczny, który pozwala na przebadanie dowolnego tekstu, najczęściej prac dyplomowych, ze źródłami internetowymi, normami prawnymi oraz z już wcześniej napisanymi pracami. Pozwala zweryfikować czy nie zostały użyte nieuprawnione zapożyczenia. Narzędzie to potrafi to dociec analogie we wszystkich językach opartych na alfabecie łacińskim.

Czym jest antyplagiat?

JSA antyplagiat – co potrafi wykryć system JSA?

Narzędzie JSA(Jednolity System Antyplagiatowy) potrafi dociec wszelkich podobieństw do wcześniej już obronionych prac dyplomowych. Antyplagiat JSA – jak działa? Wykrywa nieuprawnione zapożyczenia z innych tekstów oraz fragmenty, które są podobne znaczeniowo do dokumentów z baz referencyjnych. JSA antyplagiat znajdzie także wszystkie manipulacje, czyli np. ukryte znaki specjalne czy zmianę czcionek i dzielenie słów mikrospacjami. Pozwala także określić czy praca została napisana samodzielnie, wykrywa style pisania.

Antyplagiat ile procent dyskwalifikuje naszą prace?

Z plagiatem mamy do czynienia w momencie kiedy dana osoba składa podpis pod pracą bądź też fragmentem, którego autorem jest zupełnie ktoś inny. To absolutne naruszenie praw autorskich. Polskie szkolnictwo zakłada, iż z plagiatem mamy do czynienia w sytuacji, gdy praca zawiera 40 procent zapożyczeń i podobieństw do innego dzieła. Plagiat pracy magisterskiej jak i licencjackiej jest określany na dokładnie tych samych zasadach.


Każdy dyplomant, pisząc pracę, powinien liczyć się z możliwością plagiatu. Nie można napisać wybitnego dzieła nie wspomagając się innymi źródłami. Konieczne staje się bowiem korzystanie z czyjegoś mienia. Jednakże nieumiejętne i nieprofesjonalne korzystanie z innych źródeł może skończyć się plagiatem. Dodatkowo w przypadku udowodnienia plagiatu grozi skreślenie z listy studentów, a także odebranie tytułu licencjata czy magistra. Nieuprawnione skopiowanie pracy może prowadzić również do kary pozbawienia wolności.

JSA antyplagiat

Ile procent plagiatu jest dopuszczalne?

Dopuszczalny limit plagiatu wynosi maksymalnie 39%. Ważne jest zauważyć, że w tej wartości często uwzględniane są cytaty ze źródłami. Co z tego wynika? Im bardziej oryginalna praca, tym lepiej! Warto zbierać własne materiały badawcze i opierać na nich swój projekt dyplomowy. Na szczęście nie jest to sztywno ustalona liczba, a przede wszystkim zależy od kierunku studiów oraz wytycznych danej uczelni.

Co jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu?

Co jeśli praca nie przejdzie antyplagiatu? Gdy współczynnik zostanie przekroczony i plagiat zostanie wykryty, skutki mogą być różnorodne. Przede wszystkim promotor przeprowadzi z Tobą rozmowę i być może wszystko zakończy się pomyślnie – Twoja praca będzie mogła być obroniona. W niektórych przypadkach może być konieczna poprawa plagiatu, ale na to masz tylko niewiele czasu. Jeśli praca nie przejdzie testu antyplagiatowego, a współczynnik przekroczy pewną granicę, nie będzie dopuszczona do obrony. Taka sytuacja może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.