content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

antyplagiat ile procent
Edukacja Praca

Antyplagiat – Ile procent dyskwalifikuje naszą prace?

Każdy student, kończąc uczelnie, musi napisać w końcu swoją pracę dyplomową. Jednak zanim zostanie ona zatwierdzona do obrony, konieczne jest jej przebadanie przez tak zwany Jednolity System Antyplagiatowy. W związku z tym dyplomant jest zobowiązany dostarczyć Promotorowi właściwie przygotowane pliki. Z kolei promotor, bądź inny wyznaczony do tego pracownik administracyjny danej uczelni, tworzy nowe badanie w systemie i wówczas wysyła pliki do zbadania pod kątem możliwości popełnienia plagiatu. Po zakończonej weryfikacji Promotor otrzymuje raport do analizy. Wówczas praca dyplomowa albo zostaje dopuszczona do obrony lub zwrócona studentowi.

Czym jest antyplagiat?

Czym jest antyplagiat?

Antyplagiat to system informatyczny, który pozwala na przebadanie dowolnego tekstu, najczęściej prac dyplomowych, ze źródłami internetowymi, normami prawnymi oraz z już wcześniej napisanymi pracami. Pozwala zweryfikować czy nie zostały użyte nieuprawnione zapożyczenia. Narzędzie to potrafi to dociec analogie we wszystkich językach opartych na alfabecie łacińskim.

Co potrafi wykryć system JSA?

Narzędzie JSA potrafi dociec wszelkich podobieństw do wcześniej już obronionych prac dyplomowych. Wykrywa nieuprawnione zapożyczenia z innych tekstów oraz fragmenty, które są podobne znaczeniowo do dokumentów z baz referencyjnych. Antyplagiat znajdzie także wszystkie manipulacje, czyli np. ukryte znaki specjalne czy zmianę czcionek i dzielenie słów mikrospacjami. JSA pozwala także określić czy praca została napisana samodzielnie, wykrywa style pisania.

Co potrafi wykryć system JSA?

Antyplagiat ile procent dyskwalifikuje naszą prace?

Z plagiatem mamy do czynienia w momencie kiedy dana osoba składa podpis pod pracą bądź też fragmentem, którego autorem jest zupełnie ktoś inny. To absolutne naruszenie praw autorskich. Polskie szkolnictwo zakłada, iż z plagiatem mamy do czynienia w sytuacji, gdy praca zawiera 40 procent zapożyczeń i podobieństw do innego dzieła. Plagiat pracy magisterskiej jak i licencjackiej jest określany na dokładnie tych samych zasadach.
Każdy dyplomant, pisząc pracę, powinien liczyć się z możliwością plagiatu. Nie można napisać wybitnego dzieła nie wspomagając się innymi źródłami. Konieczne staje się bowiem korzystanie z czyjegoś mienia. Jednakże nieumiejętne i nieprofesjonalne korzystanie z innych źródeł może skończyć się plagiatem. Dodatkowo w przypadku udowodnienia plagiatu grozi skreślenie z listy studentów, a także odebranie tytułu licencjata czy magistra. Nieuprawnione skopiowanie pracy może prowadzić również do kary pozbawienia wolności.