content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

podyplomowe po licencjacie
Edukacja Praca

Studia dyplomowe po licencjacie – czy warto je wybierać zamiast magosterskich?

Wyższe wykształcenie jest dziś niezwykle ważne, a wiele osób chce uzyskać co najmniej dyplom licencjata, aby otworzyły się przed nimi możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy i osiągania dużych zarobków. Dla wielu osób, które są nastawione przede wszystkim na realną pracę, liczą się przede wszystkim studia podyplomowe i to dla nich robią oni licencjat, który jest konieczny do ich podjęcia. Czy jednak studia podyplomowe po licencjacie, bez magisterki, mają sens?

Cel studiów podyplomowych i wymagania stawiane kandydatom

Aby rozpocząć studia podyplomowe, trzeba mieć ukończone studia licencjackie, magisterskie lub inżynierskie. Studia podyplomowe są czymś zupełnie innym, niż licencjat i studia magisterskie, gdyż zakres tematyki na nich przekazywany jest o wiele węższy, a ich zadaniem jest przekazanie czysto praktycznej wiedzy w jakimś zakresie, co wiąże się też często z uzyskaniem konkretnych uprawnień, którym towarzyszy wręczenie dyplomu i rozmaitych zaświadczeń z opisem nabytych uprawnień.

Studia podyplomowe po licencjacie – motywacja

Coraz więcej osób wybiera po licencjacie studia dyplomowe, zamiast kontynuować naukę w kierunku zostania magistrem. Wiele osób wybiera studia licencjackie pod kątem przyszłych studiów podyplomowych, a widoczny robi się też trend kończenia więcej niż jednych podyplomówek, gdyż często trwają one zaledwie rok, a do tego są wysoce praktyczne.

Rozwiązanie takie ma wiele zalet. W rzeczywistości studia licencjackie są dziś całkowicie wystarczające do tego, by pracować w zawodzie, a te magisterskie zostały stworzone po to, by kończyły je przede wszystkim osoby planujące kontynuację nauki na studiach doktoranckich. Studia magisterskie z punktu widzenia pracy w zawodzie są najczęściej zbędne, a do tego nie wnoszą najczęściej już żadnej nowej wiedzy względem licencjatu.

Przygotowanie do prawdziwej pracy dające przewagę na rynku

Idąc na studia podyplomowe po licencjacie, zostaje się przede wszystkim doskonale przygotowanym do realnej pracy, podczas gdy absolwenci studiów magisterskich to nadal osoby, które często nie mają pojęcia o tym, jak wygląda praca w danym zawodzie.

Tracą oni najczęściej kolejne dwa lata życia tylko po to, by zdobyć dyplom, który i tak dla wielu pracodawców nic nie znaczy. Dla wielu z nich nawet licencjat nie znaczy już wiele i wolą oni kogoś z maturą i po komplecie kursów wdrażających w dany zawód, więc tym bardziej studia magisterskie stają się w dzisiejszych czasach zbędne.

Studia podyplomowe są też najczęściej znacznie lepsze od magisterskich dlatego, że odbywają się one w trybie zaocznym, a do tego często trwają jedynie rok. Dlatego też wiele osób wybiera je, gdyż może pogodzić je z życiem zawodowym i prywatnym, a do tego osoby te nie są przywiązane do danego miejsca faktem studiowania, a więc mogą być bardziej mobilne.

Studia podyplomowe to także węższy zakres tematyczny zagadnień, które jednak omawiane są dogłębnie i w sposób wysoce praktyczny, podczas gdy w przypadku studiów magisterskich większość przedmiotów jest zazwyczaj zbędna, a wielu ich absolwentów żałuje zmarnowanego czasu, który na nie poświęcili.