content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

co daje urlop wychowawczy
Biznes Praca

Co daje urlop wychowawczy – wady i zalety

Więź łącząca matkę z dzieckiem to szczególne uczucie – powstaje ono w momencie pojawienia się nowego życia i trwa także po jego narodzeniu. Łatwo więc zgadnąć, że większość kobiet zaczyna odczuwać silny instynkt macierzyński, który nakazuje jej chronić dziecko, opiekować się nim i wychowywać. Z tych powodów, wiele kobiet po urodzeniu dziecka oprócz urlopu macierzyńskiego odbywa również urlop wychowawczy, który pozwala na pełną opiekę i troskę nad maluchem w pierwszych latach jego życia. Najczęściej opieka wychowawcza trwa od urodzenia do ukończenia przez dziecko lat trzech, ale może również być podjęta później, jednak nie dalej niż do piątego roku życia malucha.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego

Z urlopu wychowawczego najczęściej korzystają matki, chociaż prawo do niego mają również ojcowie. Warto tu zaznaczyć, że tego typu urlop przysługuje osobie, która była zatrudniona przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Niestety, nie wszyscy pracodawcy zadowoleni są z takiego obrotu sprawy, gdyż długa przerwa w pracy sprzyja dezorganizacji, pracownica lub pracownik wypada z rytmu obowiązującego w danej firmie, często na to miejsce zatrudniani są pracownicy tymczasowi, nie zawsze wprowadzeni w zagadnienia, nad którymi przebywająca na urlopie wychowawczym mama pracowała, a bywa, że powrót do pracy jest tylko formalnością, bowiem na takiego pracownika czeka wypowiedzenie umowy pracy.
Jednak tuż po urodzeniu dziecka, kiedy instynkt nakazuje troskę i opiekę nad maleństwem, trudno jest myśleć o innych sprawach, dlatego wiele kobiet rezygnuje z pracy, by w całości zająć się wychowaniem malucha.

Korzyści wynikające z urlopu wychowawczego

Oprócz tych wad, dotyczących wszystkich lub prawie wszystkich pracujących rodziców, urlop wychowawczy, z punktu widzenia dziecka przynosi same korzyści.

Dziecko od momentu poczęcia poznaje swoją mamę, przywiązuje się do niej, ufa jej i pragnie jej stałej obecności. Dlatego też urlop macierzyński przysługuje tylko matkom, ponieważ ważnym jest by przez te najbliższe tygodnie, dziecko nie odczuło odosobnienia, a także bliskości najbardziej znanej mu osoby.
Urlop wychowawczy to już inna sprawa – w momencie przejścia mamy lub taty na tego typu urlop, dziecko jest już starsze, bardziej rozwinięte emocjonalnie i uczuciowo, dlatego ta chęć bliskości zamieniona zostaje na chęć rozszerzenia poznawania otoczenia oraz innych osób. Dlatego też, wychowanie dziecka w tym okresie wiąże się z pomocą w poznawaniu świata i umacnianiu rodzinnych więzi.

Co daje urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy rodzica pozwala na utwierdzeniu dziecka w jego poczuciu bezpieczeństwa – nie musi przebywać pod opieką innych, często obcych osób, oszczędzony mu bywa żłobek, gdzie może nie czuć się komfortowo i bezpiecznie, może zasypiać i budzić się o dowolnych porach z przekonaniem, że rodzic jest obecny i zaraz się nim zajmie, jego toaleta, pora karmienia oraz pora drzemki czy zabawy jest rutyną, kontrolowaną przez mamę czy tatę, a co pozwala mu na prawidłowy, dobowy rytm dnia.

Oczywiście to także dobry czas dla mamy – w, co prawda nielicznych wolnych chwilach, można nadrobić lekturę, odpocząć od obowiązków służbowych, w każdej chwili wyjść na spacer czy porozmawiać z rodziną,