content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Zarządzanie
Edukacja

Zarządzanie – studia anglojęzyczne. Gdzie studiować?

Zarządzanie to kierunek, który daje szerokie możliwości kariery zarówno w dużych organizacjach, jak nieco mniejszych podmiotach. Specjaliści ds. zarządzania oraz osoby pracujące w szeroko pojętym managemencie powinny dysponować szeregiem umiejętności, w tym między innymi dobrą znajomością języka angielskiego. Taki stan rzeczy oznacza, że coraz ciekawym rozwiązaniem są studia anglojęzyczne na kierunku zarządzanie.

Studia anglojęzyczne z zarządzania – dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie?

Studia z zarządzania pozwalają studentom na zgłębienie wiedzy w takich obszarach jak między innymi:

zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
nowoczesny marketing w działalności biznesowej,
handel międzynarodowy,
analiza danych,
prawo w działalności przedsiębiorstw,
oraz wiele innych.

Ponieważ jednak świat w XXI wieku, w wyniku postępującej globalizacji, jest miejscem, w którym współpracują przedsiębiorstwa z różnych części świata, może to powodować pewne bariery we współpracy między przedsiębiorstwami. Dlatego też znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Jak przygotować się do zarządzania organizacją w języku angielskim? Rozwiązaniem są studia anglojęzyczne.

Studia z zarządzania w języku angielskim – jaką uczelnię warto wybrać?

Praca specjalistów z kadry kierowniczej (mogą być oni zatrudnieni na przykład jako team leaderzy, managerowie działu, kierownicy projektu itd.) to nie miejsce, w którym można poświęcać się teoretycznym rozważaniom. Zarządzanie zespołem, niezależnie od jego wielkości, to funkcja, która wymaga dobrej znajomości praktyki biznesowej oraz umiejętności podejmowania szybkich (a jednocześnie właściwych!) decyzji.

Taki stan rzeczy oznacza, że podczas wyboru uczelni wyższej należy kierować się tym, czy dany ośrodek akademicki stawia nacisk na naukę praktycznych umiejętności i pomaga studentom przygotować się do wyzwań, jakie stawia im nowoczesna, dynamiczna gospodarka wolnorynkowa. Uczelnią, która może poszczycić się tego typu atutami, jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.

W WSEH można zapisać się na studia w języku angielskim. Mowa tu o kierunku: „International Business Management — taught in English”. Studia te mają za zadanie pokazać, jak wygląda zarządzanie organizacją w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci mogą.

Co ważne, od kandydatów na studia w WSEH nie wymaga się doskonałej znajomości języka angielskiego, zainteresowania kulturą i filologią anglosaską itd. Ważna jest umiejętność praktycznego posługiwania się tym językiem – wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.