content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

leasing na czym polega
Finanse Praca

Na czym polega leasing?

Zgodnie z definicją, leasing jest to forma najmu bądź dzierżawy, zarówno nieruchomości jak i obiektów trwałych. To świetnie rozwiązanie, gdy przedsiębiorstwo nie ma możliwości lub ochoty na zakup danego dobra. Leasing, kojarzony jest najczęściej z wypożyczaniem samochodów, jednak coraz częściej jest to także sprzęt elektroniczny, komputerowy czy elementy wyposażenia biura.

Leasing na czym polega?

Zawierany jest on na podstawie umowy cywilnoprawnej, pomiędzy właścicielem określonego przedmiotu a użytkownikiem (leasingobiorcą). Aby dokonać tego typu operację, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni dla siebie przedmiot. Co ważne, jeśli chodzi o leasing auta – firmy często niechętnie decydują się na wynajem samochodu używanego. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru należy dokładnie zapoznać się z warunkami i wymogami umowy. Przedsiębiorca, powinien dostarczyć do jej przygotowania szereg dokumentów, tj. NIP, REGON, EDG bądź KRS, a także wniosek leasingowy oraz dokumenty tożsamości osób zawierających umowę.

Rodzaje leasingu

Leasing finansowy/kapitałowy – umowa ta trwa około 5-8 lat, a jej czas zbliżony jest do czasu zużycia się danej rzeczy. W tym przypadku, leasingobiorca ma możliwość nabycia prawa własności danego przedmiotu, w chwili podpisania umowy, bądź podczas jej trwania. Następnie, transakcja ta zostaje spłacona w ratach.

Leasing zwrotny – stosowany jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa chcące szybko zarobić. W tym przypadku, przedsiębiorstwo przekazuje własne środki trwałe firmie leasingowej, tylko po to aby w następnej kolejności, wziąć je w leasing.

Leasing konsumencki/prywatny – jest to rodzaj standardowego leasingu, jednak skierowanego bezpośrednio do osób prywatnych. Ogromną zaletą tej formy transakcji jest zniwelowanie wielu formalności a także kosztów opłaty wstępnej.

Leasing operacyjny/usługowy – dotyczy on przedmiotów trwałych, zużywających się dość wolno. Dlatego też, umowa powinna trwać krócej, niż sam okres przydatności produktu. Co ważne, to właściciel mienia opłaca należyte podatki. Natomiast leasingobiorca musi być świadom pokrycia kosztów, tj. raty leasingowe, koszty związane z eksploatacją mienia, ubezpieczenie, a także opłata wstępna.

Na co zwrócić podpisując umowę leasingową?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z wielkością raty i terminem jej spłaty. Niezwykle ważne jest także zapoznanie się z warunkami przedwczesnego wypowiedzenia umowy czy karami jakie wówczas poniesie leasingobiorca. Warto również zwrócić uwagę na warunki wykupu danego mienia czy zabezpieczenia jakie powinny towarzyszyć leasingobiorcy.

Zalety i wady leasingu

Do najważniejszych zalet leasingu zalicza się przede wszystkim to, iż nie wpływa ona na zdolności finansowe najemcy produktu. Ma on także możliwość ustalenia preferowanej wysokości rat a same procedury tejże transakcji nie należą do najtrudniejszych.
Natomiast, do minusów zaliczyć można przede wszystkim fakt, że użytkowany przedmiot nie jest własnością firmy, która pomimo to musi opłacać za niego ubezpieczenie czy ponosić koszty eksploatacji. Także sama umowa może stanowić dla pewnych osób wadę, jest ona dość ściśle zawarta a negocjacje podczas jej trwania są dość skomplikowane.