content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

czy można pobierać dwie emerytury polską i zagraniczna
Finanse

Czy można pobierać dwie emerytury – polską i zagraniczną?

Wielu Polaków pracujących za granicą zastanawia się, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą pobierać jednocześnie dwie emerytury – polską i zagraniczną. Warto znać odpowiedź na to pytanie, ponieważ decyzja w tej sprawie może mieć wpływ na naszą sytuację finansową i przyszłość emerytalną. Sprawdźmy, jakie są zasady pobierania dwóch emerytur oraz jakie warunki musimy spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania.

Polacy z emeryturami za granicą

Czy Polacy emeryci mieszkający za granicą mogą pobierać dwie emerytury, zarówno polską jak i zagraniczną? Tak, jest to możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Osoba pobierająca emeryturę w Polsce, która wyjechała za granicę, musi zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zostanie podjęta decyzja, czy osoba ta nadal spełnia warunki do pobierania emerytury w Polsce. W przypadku pobierania emerytury za granicą, należy sprawdzić umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, które regulują zasady pobierania emerytur. W niektórych przypadkach, osoba pobierająca emeryturę za granicą może korzystać z dodatkowych świadczeń, takich jak np. zwrot kosztów leczenia. Warto pamiętać, że w przypadku pobierania dwóch emerytur, należy zgłosić ten fakt do urzędu podatkowego i w niektórych przypadkach, osoba ta może być zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego w obu krajach.

 • Osoba pobierająca emeryturę w Polsce, która wyjechała za granicę, musi zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • W przypadku pobierania emerytury za granicą, należy sprawdzić umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, które regulują zasady pobierania emerytur.
 • Warto pamiętać, że w przypadku pobierania dwóch emerytur, należy zgłosić ten fakt do urzędu podatkowego i w niektórych przypadkach, osoba ta może być zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego w obu krajach.
Kraj Wysokość emerytury
Polska przeciętnie 2000 złotych
Niemcy przeciętnie 1500 euro
Wielka Brytania przeciętnie 600 funtów

Czy można pobierać dwie emerytury?

Tak, można pobierać dwie emerytury – polską i zagraniczną. Zgodnie z polskim prawem emerytura nie jest uznawana za dochód, który podlega opodatkowaniu. Jednocześnie, zgodnie z umowami międzynarodowymi, osoba pobierająca emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych może pobierać emeryturę również z systemu ubezpieczeń społecznych innego kraju, jeśli w tym kraju pracowała i ubezpieczała się na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że pobieranie dwóch emerytur może wpłynąć na wysokość świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytury obliczana jest na podstawie sumy wpłat, jakie dokonał emerytowany pracownik do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Jeśli osoba pobiera również emeryturę z zagranicy, może to wpłynąć na obniżenie wysokości emerytury ze strony polskiej.

 • Emerytura nie jest uznawana za dochód, który podlega opodatkowaniu.
 • Osoba pobierająca emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych może pobierać emeryturę również z systemu ubezpieczeń społecznych innego kraju, jeśli w tym kraju pracowała i ubezpieczała się na emeryturę.
 • Pobieranie dwóch emerytur może wpłynąć na wysokość świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Emerytura z Polski Emerytura z zagranicy Łączna kwota emerytur
2000 zł 1500 zł 3500 zł
2000 zł 2000 zł 3500 zł
2000 zł 2500 zł 4000 zł

Możliwość pobierania dwóch emerytur

Często pojawia się pytanie, czy można pobierać dwie emerytury – polską i zagraniczną? Odpowiedź brzmi: tak, ale z pewnymi warunkami. Osoba pobierająca emeryturę w Polsce i decydująca się na emigrację, może ubiegać się o emeryturę w kraju, w którym mieszka. Jednakże, należy pamiętać, że suma obu emerytur nie może przekroczyć kwoty, na jaką dana osoba ma prawo. Warto również zwrócić uwagę na konieczność opłacania składek emerytalnych w kraju zamieszkania, co może wpłynąć na ostateczną wysokość pobieranych świadczeń.

 • Osoba pobierająca emeryturę w Polsce i zagranicą ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS.
 • Suma pobieranych emerytur nie może przekroczyć limitu, na jaki dana osoba ma prawo.
 • Konieczne jest opłacanie składek emerytalnych w kraju zamieszkania.

W tabeli poniżej przedstawiono kwoty limitów emerytalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE.

Kraj Limit emerytalny
Polska ok. 6 000 zł
Niemcy ok. 2 500 euro
Francja ok. 3 000 euro
Włochy ok. 2 500 euro

Podsumowując, możliwość pobierania dwóch emerytur – polskiej i zagranicznej – istnieje, ale wymaga spełnienia określonych warunków. Warto dokładnie zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zamieszkuje się na emeryturze, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z pobieraniem świadczeń.

Podwójne emerytury – kiedy jest to możliwe?

Czy można pobierać dwie emerytury – polską i zagraniczną? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, jest to możliwe. Jednak nie w każdym przypadku. Aby otrzymać podwójną emeryturę, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim musisz być obywatelem Polski i legalnie pracować za granicą. Kolejnym wymogiem jest składanie odpowiednich dokumentów w kraju, w którym pracujesz oraz w Polsce. Jeśli spełniasz te warunki, możesz pobierać emeryturę z obu krajów, ale warto pamiętać, że wysokość emerytury zagranicznej może wpłynąć na wysokość emerytury polskiej. Warto zasięgnąć porady eksperta, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Warunki pobierania dwóch emerytur

Czy można pobierać dwie emerytury – polską i zagraniczną? Tak, jest to możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Osoba pobierająca emeryturę w Polsce może jednocześnie pobierać emeryturę z zagranicy, jeśli kraj, z którego pochodzi emerytura, ma z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku, emerytura zagraniczna nie będzie opodatkowana w Polsce, ale w kraju, z którego pochodzi. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach pobieranie dwóch emerytur może wpłynąć na ich wysokość. Przykładowo, emerytura zagraniczna może być pomniejszona o kwotę pobieranej emerytury w Polsce. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o pobieraniu dwóch emerytur, warto skonsultować się z ekspertem i dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty związane z tym zagadnieniem.

 • Osoba pobierająca emeryturę w Polsce i zagraniczną emeryturę musi pochodzić z kraju, który ma z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Emerytura zagraniczna może być pomniejszona o kwotę pobieranej emerytury w Polsce.
 • Przed podjęciem decyzji o pobieraniu dwóch emerytur, warto skonsultować się z ekspertem i dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty związane z tym zagadnieniem.
Kraj Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Możliwość pobierania dwóch emerytur
Niemcy Tak Tak
USA Tak Tak
Wielka Brytania Tak Tak
Francja Nie Nie

Czy można pobierać dwie emerytury polską i zagraniczna – Warto wiedzieć!

Kraj Ilość emerytur pobieranych przez osoby żyjące za granicą Maksymalna kwota emerytury zagranicznej pobieranej w Polsce Maksymalna kwota emerytury polskiej pobieranej za granicą
Niemcy ok. 135 tys. ok. 1 544 zł/mies. ok. 1 680 zł/mies.
Wielka Brytania ok. 57 tys. ok. 1 780 zł/mies. ok. 1 680 zł/mies.
USA ok. 4 tys. brak możliwości pobierania emerytury zagranicznej ok. 2 530 zł/mies.
Kanada ok. 3,5 tys. ok. 1 544 zł/mies. ok. 1 680 zł/mies.
czy można pobierać dwie emerytury polską i zagraniczna

Czy można pobierać dwie emerytury polską i zagraniczna – FAQ

Czy można pobierać dwie emerytury jednocześnie – polską i zagraniczną?

Tak, można pobierać dwie emerytury jednocześnie, ale warunki zależą od umowy międzynarodowej między krajami.

Czy osoba pobierająca emeryturę zagraniczną może również otrzymywać emeryturę w Polsce?

Tak, osoba pobierająca emeryturę zagraniczną może również otrzymywać emeryturę w Polsce, jednakże istnieją pewne ograniczenia i warunki dotyczące tej sytuacji.

Czy osoba otrzymująca emeryturę zagraniczną może także pobierać emeryturę w Polsce?

Tak, osoba otrzymująca emeryturę zagraniczną może także pobierać emeryturę w Polsce, o ile spełni odpowiednie warunki.