content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu?
Lifestyle

W jaki sposób uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Wiele osób marzy o tym, by wybudować dom według swojego własnego projektu. Planując budowę nie możemy jednak zapomnieć o konieczności uzyskania jednego bardzo ważnego dokumentu. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest zbyt skomplikowaną procedurą, jednak bywa dość czasochłonne i czasami może trwać nawet kilka miesięcy. Więcej o tym, jak taką zgodę uzyskać przeczytasz w poniższym artykule.

Czym właściwie jest ten dokument? 

Pozwolenie na budowę domu stanowi decyzję administracyjną, zatem ubieganie się o nie wiąże się z wszczęciem postępowania administracyjnego. Jest to zgoda, którą musimy uzyskać by móc legalnie rozpocząć roboty budowlane. Kwestie dotyczące tego dokumentu reguluje Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.202.2351). Zgodnie z Art 3 pkt. 13 jest ono nieodłącznym elementem dokumentacji budowy. 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby złożyć wniosek?

Nie jest tajemnicą, że sama wyrażona pisemnie chęć ubiegania się o pozwolenie nie wystarczy. Po naszej stronie należy również pozyskanie i załączenie odpowiednich druków, które dobrze przygotowane znacząco usprawnią cały ten proces. Biorąc pod uwagę fakt, że cała procedura trwa dosyć długo, warto poświęcić trochę czasu i od razu dostarczyć sprawdzony i kompletny plik załączników. Należy również mieć świadomość, że wniosek o wydanie pozwolenia możemy złożyć bezpośrednio w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, bądź drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych tych instytucji.

Przejdźmy teraz do plików, które musimy dostarczyć poza wnioskiem, należą do nich: 

  • projekt budowlany – opracowanie planów inwestycji budowlanej, sporządzone przez uprawnionego projektanta zgodnie z wymogami urzędowymi i prawem budowlanym,
  • zaświadczenie o uprawnieniach architekta,
  • oświadczenie dotyczące praw do dysponowania daną działką,
  • decyzja o warunkach zabudowy ( tylko w sytuacji, w której teren nie podlega pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
  • zaświadczenie potwierdzające, że dany projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.      
 Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Więcej szczegółowych informacji na temat tych konkretnych dokumentów uzyskasz zaglądając na stronę https://adwokatspiewak.pl/.Należy także pamiętać o tym, że jeśli dom ma być przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, potrzebujemy dodatkowo dostarczyć potwierdzenie uiszczonej opłaty skarbowej. Składamy je także w momencie, w którym wszystkie formalności załatwia w naszym imieniu pełnomocnik. 

Jak długi jest czas oczekiwania?

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawa Budowlanego pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać po spełnieniu wszystkich powyższych kryteriów. Rozpatrzenie dokumentów i wydanie decyzji odbywa się w przeciągu wynosi 65 dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli wyznaczony czas upłynie naliczana się karę pieniężną za zwłokę. Decyzja dotycząca wydania pozwolenia leży w kompetencjach działów architektury, wyodrębnionych w strukturach starostwa. Jednak mając pewność, że poprawnie uzupełniliśmy wniosek i dostarczyliśmy wszystkie niezbędne załączniki., nie powinniśmy się tym zbytnio martwić.