content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

jak inwestowac na gieldzie
Biznes

Jak inwestować na giełdzie? Co będzie potrzebne na początek?

Obrót akcjami na giełdzie papierów wartościowych staje się coraz łatwiejszy. Co trzeba zrobić, by rozpocząć inwestowanie?

Przede wszystkim – niezbędne dokumenty

Pierwszym krokiem do założenia konta na wybranej platformie inwestycyjnej lub w domu maklerskim powinno być przygotowanie potrzebnych dokumentów. W większości przypadków wystarczy po prostu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który można aktualnie przesłać nawet w formie skanu. Niekiedy potrzebne będzie dodatkowo potwierdzenie miejsca zamieszkania. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy adres z dokumentu tożsamości nie zgadza się z informacjami dotyczącymi konta bankowego, z którego chcemy wpłacić pieniądze na rachunek inwestycyjny.

Oprócz potwierdzenia tożsamości ważne będzie także przejście przez procedury weryfikacyjne Unii Europejskiej. Mowa przede wszystkim o wymogach dyrektywy MiFID, która służy do sprawdzenia wiedzy inwestora oraz dostosowaniu oferowanych instrumentów finansowych pod kątem doświadczenia i tolerancji ryzyka. O ile dostęp do akcji jest praktycznie gwarantowany, o tyle sytuacja opcji, kontraktów terminowych, kontraktów różnicowych i podobnych instrumentów może wyglądać nieco inaczej. W niektórych przypadkach inwestorzy nie będą mogli nimi obracać ze względu na niewystarczające doświadczenie. Co istotne, wypełnienie dyrektywy MiFID przeważnie nie wymaga samodzielnego wypełniania żadnych dokumentów: całość procesu zazwyczaj znajduje się po stronie brokera.

Zapoznaj się z rynkiem, zanim wpłacisz pierwsze pieniądze

Jeszcze przed dokonaniem pierwszej wpłaty warto zaznajomić się z najważniejszymi pojęciami oraz mechanizmami rynku. Najważniejszą kwestią będzie zrozumienie ryzyka związanego z inwestycjami – należy przede wszystkim zaznaczyć, że mogą one zawsze wiązać się z bezpowrotną utratą środków. Z tego względu na początku zaleca się wpłatę jedynie kwot, które jesteśmy w stanie stracić. Do tego dobrym pomysłem będzie przeczytanie poradników, które tłumaczą m.in. rodzaje zleceń, sesje giełdowe, dywersyfikację czy rodzaje dostępnych instrumentów finansowych.

Aby w praktyczny sposób dowiedzieć się, jak inwestować na giełdzie, można także skorzystać z wersji demo wybranej platformy brokerskiej. W tym przypadku obrót odbywa się wyłącznie z użyciem wirtualnych pieniędzy, dzięki czemu można zapoznać się z rynkiem bez ryzyka. Taka opcja jest udostępniana przez wielu brokerów, m.in. duński bank Saxo.

Pierwsza wpłata na rachunek inwestycyjny

Po zaznajomieniu się z kluczowymi informacjami o giełdzie można przejść do wpłaty pierwszych pieniędzy na konto. Najczęściej będziemy mogli zrobić to w całości online, korzystając z przelewów elektronicznych. W niektórych przypadkach potrzebne będzie poczekanie na weryfikację rachunku bankowego. Ponownie zaznaczamy, że na start powinny być to jedynie kwoty, które jesteśmy gotowi stracić – każda inwestycja jest obarczona ryzykiem. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że niektórzy brokerzy wprowadzają minimalne kwoty wpłaty, które pozwalają zabezpieczyć obie strony, a jednocześnie zapewnić inwestorom nieco więcej możliwości już na samym początku. Po pierwszej wpłacie można już swobodnie uczestniczyć w obrocie akcjami – wcześniej warto jednak przygotować odpowiedzialną strategię, która powinna uwzględniać zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną.

Artykuł sponsorowany