content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Czym są i co zmieniają nowe regulacje PSD2 w bankowości
Finanse

Czym są i co zmieniają nowe regulacje PSD2 w bankowości?

Karty płatnicze są obecnie najpowszechniejszym sposobem zapłaty za zakupiony towar. Duża część społeczeństwa regularnie dokonuje też transakcji internetowych. Wszystko to skłoniło Parlament Europejski do wydania dyrektywy, której celem było między innymi zwiększenie bezpieczeństwa tego typu operacji.

Czym jest nowa dyrektywa PSD2? 

Pierwsza dyrektywa PSD (Payment Services Directive) ukazała się w 2007 roku. Jednak na skutek coraz częstszego używania kart płatniczych i coraz popularniejszej bankowości internetowej postanowiono wprowadzić zmiany do wcześniejszych regulacji. Tym samym Parlament Europejskiej oraz Rada Unii Europejskiej wydali dyrektywę PSD2, która została uchwalona 25 listopada 2015 roku. Do polskiego porządku prawnego jej regulacje zostały wprowadzone poprzez ustawę o usługach płatniczych z dnia 20 czerwca 2018. Regulacje te, stanowiące odpowiedź na powszechne korzystanie z nowych usług płatniczych, przede wszystkim mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji i ochronę środków zgromadzonych na kontach bankowych. 

Co zmieniają regulacje PSD2 w bankowości? 

Dyrektywa PSD2 między innymi wprowadziła nową kategorię podmiotów mogących pośredniczyć w usługach finansowych. Podmioty określone jako TPP (Third Party Providers) po wyrażeniu naszej zgody mogą posiadać dostęp do informacji o naszym rachunku, monitorować stan konta czy zlecić realizację transakcji. Ponadto celem było ujednolicenie rynku płatności w całej Unii Europejskiej oraz jak już wspomniano, zwiększenie bezpieczeństwa finansów i płatności WordPress. Jedną z największych zmian była konieczność wprowadzenia przez banki podwójnej weryfikacji podczas logowania do bankowości internetowej. Poza wpisaniem loginu i hasła wymagany jest też kod, zazwyczaj wysyłany w formie SMS-a. Regulacje odnoszą się też do płatności zbliżeniowych i wymogu potwierdzenia transakcji PIN–em, gdy kwota przekracza 150 euro oraz regularnie przy co piątej transakcji. 

Dyrektywa PSD2 to przede wszystkim nowe zabezpieczenia, dzięki którym przelewy internetowe, jak i płatności kartą są bezpieczniejsze.