content-manager.pl

Biznes IT Marketing Finanse

technologia bezpieczenstwo obiektow
Lifestyle

Jak technologia pozwala dbać o bezpieczeństwo obiektów?

Nowoczesne technologie eliminują konieczność wykonywania niektórych żmudnych i powtarzalnych zadań, są więc niesamowitym wsparciem dla człowieka. Co więcej, dzięki technologii udaje się zwiększyć wydajność procesów oraz poprawić profil bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, a także zmniejszyć wydatki związane z ochroną obiektu. Jak wygląda nowoczesna ochrona obiektów komercyjnych i czym są elektroniczne systemy alarmowe? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń – czego nie może zabraknąć w firmie?

Technologia bardzo dobrze uzupełnia tradycyjne formy ochrony, można więc powiedzieć, że skutecznie wspiera człowieka w jego pracy, a w niektórych wypadkach nawet całkowicie zastępuje ochronę fizyczną. W obiektach komercyjnych najczęściej spotkać można różnego rodzaju elektroniczne systemy zabezpieczeń – zalicza się tutaj m.in. monitoring wizyjny, systemy i aplikacje do kontroli dostępu i awizacji lub kontroli pracowników, a także alarmy wykrywające zagrożenia, np. włamanie, pojawienie się w obiekcie dymu lub gazu.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń w obiektach mają poprawić profil bezpieczeństwa i zmniejszyć wydatki przedsiębiorstwa związane z ochroną biznesu. Chodzi tutaj nie tylko o ochronę osób, ale również o zabezpieczenie mienia, a także danych cyfrowych. Monitoring wizyjny ma charakter prewencyjny, daje możliwość stałej kontroli wyznaczonego obszaru w obiekcie, ale też umożliwia robienie zdalnych obchodów ochranianego budynku lub terenu, dzięki temu stała obecność pracowników ochrony staje się zbędna. Z kolei elektroniczne systemy alarmowe pomogą skutecznie chronić ludzi przebywających na terenie firmy. A wczesne wykrycie niebezpieczeństwa zmniejsza skutki zagrożenia oraz straty materialne.

Nowoczesne technologie i kompleksowa ochrona mienia

Oprócz monitoringu wizyjnego i elektronicznych systemów alarmowych, w obiektach komercyjnych coraz częściej można spotkać aplikacje i systemy wspierające zarządzanie ochroną. Doskonałym przykładem jest elektroniczna książka zdarzeń, czyli narzędzie do raportowania i ewidencjonowania wszystkich sytuacji, które miały miejsce na ochranianym terenie. Na podobnej zasadzie działa system do zarządzania awizacją, czyli wjazdami lub wejściami na teren obiektu. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych lub logistycznych cechujących się wzmożonym ruchem pojazdów.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń mogą wspomóc również transport – tutaj bardzo dobrym przykładem są tzw. inteligentne kłódki GPS/GSM, które zastępują plomby transportowe. Dzięki temu klient zyskuje skuteczne zabezpieczenie przewożonych ładunków, ma dostęp do aktualnej lokalizacji swoich pojazdów, co pomaga w planowaniu transportu.

Elektroniczne systemy alarmowe, mobilne aplikacje i systemy poprawiają profil bezpieczeństwa w obiekcie, ograniczają koszty ochrony oraz dają stały, całodobowy wgląd do tego, co dzieje się w firmie. Klient zyskuje kontrolę nad jakością usług ochrony, a także może skuteczniej zarządzać swoim mieniem.